fbpx

Een kussengevecht
is de enige strijd
dat een kind hoort
te kennen

In een mediation+ traject bij DAAN van partners naar collegiale ouders.

Hebben jullie het gevoel dat jullie op een trein zitten die jullie niet meer kunnen stoppen? Jullie hebben geen idee op welk station jullie terecht komen of welke stations jullie gaan passeren. Het gaat snel en jullie verliezen soms evenwicht als machinist en conducteur van deze Thalys. Kunnen jullie dat voorkomen voor jullie passagiers?

Bewust worden van de seinen en de wissels die gaan komen zodat jullie kunnen voorkomen dat deze trein met een knal tot stilstand komt. Hoe jullie dat doen? Door inzage in het hele traject. Niet als partners zonder verbinding, maar als samenwerkend team van machinist en conducteur met de verantwoordelijkheid voor jullie passagiers.

Ik heb veel vertrouwen in jullie denkwijze en aanpak
Marsha Pinedo (Stichting Villa Pinedo)

De beste stuurlui staan aan wal.

Regisseur van je eigen scheiding.

Dat jullie gaan scheiden is droevig genoeg. Het is een crisissituatie. Iedereen adviseert jullie over wat jullie zouden moeten doen en iedereen heeft er verstand van. Biedt advies van deze raadgevers hoop voor eigen toekomstig geluk?

 

Hoe zou het zijn als jullie zelf beslissen wat het beste is voor jullie situatie? En jullie een eigen pad kiezen?

Een zorgvuldig proces van ontvlechten.

Kies voor een gelukkig gescheiden leven.

Hoe zou het zijn als jullie je niet hoeven te laten leiden door de pijn en het verdriet? Als jullie angst en verdriet aan de hand kunnen nemen en gedoseerd kunnen laten zien? Zodat jullie vanuit deze kwetsbaarheid worden gehoord, gezien én begrepen in alle zorgen die jullie hebben: over de kinderen, de (financiële) toekomst, het huis en alle andere aspecten die de revue moeten passeren.

 

Vervolgens kunnen jullie daarna komen tot juridisch gefundeerde afspraken die op maat worden gemaakt voor jullie situatie. Duidelijk, zeker en toekomstbestendig.

“Een bijzonder waardevol initiatief”
 Frénk van der Linden
(Journalist en medemaker van de vechtscheidingsdocumentaire Verloren Band)

Jouw scheiding en verlies omgezet in collegiaal ouderschap.

Wat kun je verwachten?

Een mediation+ traject bij DAAN mediation is een succesvol traject om jezelf te verzekeren van vorming in collegiaal ouderschap én om (juridische) kwaliteit van de scheiding te borgen. Jullie worden begeleid in jullie ontwikkeling naar collegiaal ouderschap toe.

Van partner naar Collega ouder

In je kracht door de SCHIP aanpak.

Wisten jullie dat de kans op een succesvol mediationtraject zeer groot is als jullie voorafgaand een SCHIP traject hebben gevolgd? Uit onze ervaring leren wij, afgezien van een enkele uitzondering, dat alle legal mediationtrajecten ná afronding van een SCHIP traject, met succes worden afgesloten.

 

Bij een scheiding verliezen jullie. Jullie verliezen onder andere zekerheid. Met een focus op jullie zekerheden stap je direct in het juridisch kader om afspraken te maken. De gangbare gedachte daarbij is dat met een stapel juridische documenten jullie het als ouders goed hebben geregeld voor de kinderen. Uit onze ervaring blijkt dat dat niet voldoende is om een vechtscheiding te voorkomen.

 

Jullie willen het goed (blijven) doen en om dat te kunnen realiseren zijn aanvullende inzichten nodig. Inzicht in jullie relatie, in het verlies, in het rouwproces en in jullie communicatie- en ruziepatroon.

 

In een aantal sessies werken jullie onder onze begeleiding met de door de rechtspraak erkende SCHIP-methodiek. De SCHIP-aanpak is een traject waarin de ex-partners elkaar erkenning geven voor datgene waarin ze zijn gekwetst en waarin het geschonden vertrouwen kan worden hersteld. Zo ontstaat er een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’ ofwel in ‘collegiaal ouderschap’. Lees hier verder over de SCHIP aanpak.

 

Gezinscoach.

De gezinscoach is er voor jullie als ouders, voor jullie gezin in scheiding en voor de kinderen. De gezinscoach is een professional die jarenlang ervaring heeft in de begeleiding van gezinnen in scheiding. Onze coach staat nu voor jullie klaar.

 

Ook geeft de gezinscoach inzicht in hoe verliesreacties bij kinderen eruit zien. Voorbereid zijn op wat komen gaat, het kunnen herkennen en keuzes kunnen maken, zorgt voor rust in jullie situatie.

 

De gezinscoach kan ook een rol spelen bij de voorbereiding op een eventueel kinderverhoor van de rechtbank of voorlichting  geven over gedrag van kinderen als het gaat om de introductie van een nieuwe partner.

 

Online training voor alle gescheiden ouders.

In samenwerking met Stichting Villa Pinedo volgen jullie deze online training bestaande uit 6 modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. Zijn jullie lezers? Dan ontvangen jullie het boek “Aan alle gescheiden ouders” van auteurs Marsha Pinedo en Petra Vollinga.

 

Heppee app. *

Voor jullie gezin biedt Heppee een app met een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kalender om ingewikkelde roosters met elkaar af te stemmen. Ook op die manier blijven jullie regelmatig met elkaar in contact.

 

Roosters, vakanties, sporten, kinderfeestjes en foto’s kun je allemaal overzichtelijk in deze app zetten. Welterusten wensen, wanneer de kinderen bij de andere ouder zijn, ging nog nooit zo gemakkelijk.

*Vanaf de tweede helft 2020 beschikbaar.

 

Nazorg.

Na het traject komen jullie als kerngezin nog een keer terug. Wij monitoren zorgvuldig hoe het op dat moment met jullie gaat en wat er eventueel nodig is om jullie doelstelling, collegiaal ouderschap, vast te kunnen houden.

Mediation

Legal mediation.

DAAN is een legal mediation praktijk. Dat wil zeggen dat wij jullie situatie juridisch kunnen inschatten, net als de gevolgen van juridische keuzes. Mediation geeft de vrijheid om ook af te kunnen wijken van dat kader. Hierdoor kunnen jullie soms meer recht doen aan jullie situatie wanneer dat op dat moment voor jullie beiden eerlijker voelt.  Hierdoor vinden jullie oplossingen waar jullie allebei goed op terug kunnen kijken.

 

De gehele periode voor dit (administratieve) scheidingsproces is gemiddeld 3 tot 5 maanden. Daarna zijn jullie officieel gescheiden. Jullie hebben dan alle moeilijke onderwerpen met onze hulp besproken. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst in wettelijke zin (het echtscheidingsconvenant). Thema’s die in het convenant worden vastgelegd zijn:

 

 1. Het ouderschapsplan
 2. Kinder- en/of partneralimentatie
 3. De hypotheek en de woning
 4. Het vermogen
 5. De verdeling
 6. Het pensioen

Als jullie deze kwesties zorgvuldig hebben doorlopen dan ontstaan er na afloop duurzame afspraken welke toekomstbestendig zijn. Lees hier verder over het mediation proces.

 

Advocaat.

Jullie hoeven niet naar een advocaat toe. Jullie zien een advocaat in onze laatste bijeenkomst, of door een online ontmoeting. De advocaat draagt zorg voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank en de inschrijving van de beschikking bij de gemeente.

 

Rechtbank.

Zodra de rechtbank het verzoekschrift en bijbehorende documenten heeft ontvangen stuurt de rechtbank daarvan een ontvangstbevestiging. Vervolgens worden jullie geïnformeerd wanneer de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken.

 

Kinderverhoor.

Als jullie kinderen hebben van 12 jaar of ouder dan is het gebruikelijk dat de rechtbank een brief stuurt met de mogelijkheid tot een kinderverhoor. Daarmee wordt de mening van de kinderen gewogen. De kinderen beslissen niet zelf als het gaat om welke ouder er op welk moment uitvoering geeft aan de zorgtaken. De kinderen geven slechts hun wensen aan. Het uiteindelijk oordeel ligt bij de rechter die aansluiting zal zoeken bij jullie wensen als ouders. Jullie kinderen kunnen op dat moment laten weten op welke manier zij daaraan gehoor willen geven.

 

Als laatste stap ontvangen jullie de beschikking van de rechtbank en een akte van berusting. De akte van berusting ondertekenen jullie. Jullie doen met deze handeling afstand van de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de uitspraak.  Met deze handeling geven jullie aan dat jullie je berusten in de scheiding. Als deze akte ondertekend is kan jullie scheiding worden ingeschreven bij de gemeente.

 

De gehele periode voor dit (administratieve) proces is gemiddeld 3 tot 4 weken. Als het druk is bij de rechtbank in jullie omgeving, kan de scheiding worden ingediend bij een andere rechtbank. Dit heeft geen nadelige gevolgen en heeft als bijkomend voordeel dat de scheiding sneller is afgerond.

 

Gemeente.

Als de akte van berusting ondertekend is kan de beschikking worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand bij de gemeente. Dit duurt gemiddeld 3-4 werkdagen. Van de inschrijving ontvangen jullie een bevestiging. Op dat moment zijn jullie officieel gescheiden.

 

Ontzorgen.

Wij ontzorgen jullie in iedere te nemen stap. Jullie worden aan de hand meegenomen door alle processen. Jullie kunnen je zorgeloos blijven richten op wat voor jullie prioriteit heeft. Collegiaal Ouderschap.

 

Lees hier meer over het mediation proces.

Scheiden & kinderen

De kinderen.

Wij kunnen met de kinderen in gesprek (vanaf 6 jaar oud). Enerzijds omwille van het verlies en anderzijds omwille van hun wensen als het om de verdeling van de zorgtaken gaat. Zij worden neutraal gehoord, gezien én begrepen. Aan hun mening wordt belang gehecht.

 

Buddy.*

In samenwerking met Stichting Villa Pinedo kunnen kinderen vanaf 10 jaar een buddy aanvragen. Een buddy is een kind die in dezelfde situatie heeft gezeten. Een buddy geeft steun en biedt een luisterend oor.  Omdat ook kinderen hun zorgen en mening willen delen met gelijkgestemden. Zij voelen zich beter wanneer er belangeloos kan worden geluisterd.

* Voor kinderen vanaf 10 jaar

 

Heppee app.*

Voor  jullie gezin biedt Heppee een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke kalender om ingewikkelde roosters met elkaar af te stemmen. Op die manier blijven jullie regelmatig met elkaar in contact.

 

De app omgeving voor de kinderen biedt een tijdlijn met foto’s en een leuke aftelanimatie zodat jouw kinderen kunnen zien wanneer zij weer naar de andere ouder gaan. Welterusten wensen, een foto sturen, of een knuffel geven was nog nooit zo gemakkelijk!

*Vanaf de tweede helft 2020 beschikbaar.

Huis & Hypotheek

Regel alles voor je scheiding op één plek.

Zijn jullie gezamenlijk eigenaar van de woning? Jullie kunnen het traject uitbreiden met financieel en hypotheek advies. Zo weten jullie direct of jullie wensen met betrekking tot de woning realiseerbaar zijn.

 

Bij DAAN mediation regelen jullie alles voor jullie scheiding op één plek. De financieel adviseur en mediator maken gezamenlijk zichtbaar wat voor jullie je (individuele) financiële situatie wordt. Met de makelaar, de hypotheek adviseur en de notaris aan boord kunnen jullie alles bij DAAN onder één dak regelen.

Het traject tot collegiaal ouderschap
bij DAAN is wat voor jullie als:

Jullie een vechtscheiding willen voorkomen.

Jullie gebruik willen maken van een SKJ-gezinscoach.

Jullie de scheiding financieel én juridisch goed geregeld willen hebben.

Jullie willen weten waar jullie (financieel) aan toe zijn.

Jullie snel zekerheid willen over de woning.

Jullie een all-in tarief willen, zonder verrassingen achteraf.

Jullie een gelukkig gescheiden leven willen waarin harmonie de boventoon voert.

Jullie één aanspreekpunt willen voor het gehele scheidingstraject.

Jullie samen willen ontwikkelen naar een nieuwe omgangsvorm: collegiaal ouderschap.

Jullie aandacht willen, voor alle fiscale aspecten of voor de onderneming.

Jullie de garantie willen dat de rechtbank en hypotheekverstrekker jullie afspraken in één keer goedkeuren.

Jullie gebruik willen maken van een gratis (tot 30 minuten per persoon) kennismakingsgesprek.

Geen standaard scheiding.

Een scheiding biedt een kans voor een nieuwe start. Een nieuwe start als collegiale ouders. Als jullie goed door de scheiding heen komen en daar goed betekenis aan kunnen geven, dan kan de scheiding ook een kans bieden voor een succesvolle volgende relatie.

Onze ervaring is dat als wij onze processen goed laten aansluiten op jullie, jullie de grootste kans hebben op een goede afronding van het traject. Vooropgesteld dat jullie het tempo bepalen.

 

Bij DAAN mediation zien wij jouw situatie als uniek. Vanuit die visie leveren wij altijd maatwerk. Wij richten het scheidingsproces op een andere manier in omdat wij vanuit onze ervaring zien dat dat de grootste kans op succes geeft.

Wij helpen jullie het gesprek aan te gaan en de moeilijke onderwerpen met elkaar te bespreken. Wat wij van jullie verwachten is een open instelling en actieve bijdrage.

Wij hebben de benodigde experts in huis. Waaronder een gezinscoach om jullie te ondersteunen in het behalen van jullie doel: collegiaal ouderschap. Het resultaat is een toekomstbestendige verandering. Zowel zakelijk, juridisch als in gedrag.

Jullie lopen het gehele traject gezamenlijk met ons door. In deze samenstelling van diensten en methodes zijn wij vernieuwend.  Daarmee wordt de kans dat jullie succesvol zijn, en collegiaal ouderschap bereiken, aanzienlijk vergroot.

Soms is een kleine stap in de juiste richting de grootste stap in je leven.

Omdat jullie het goed willen doen.

Een investering in jullie ouderschap na de scheiding.

Onze ervaring weten wij dat het pas echt goed komt met de kinderen als de ouders met elkaar door één deur kunnen. Wij geloven in de kracht van collegiaal ouderschap, in het traject en in onze werkwijzen. Daarom bieden wij jullie graag een stevige garantie: NIET GOED = GELD TERUG.

 

Wat daarvoor nodig is? Wij verwachten van jullie een actieve houding. Wij gaan gezamenlijk het traject in en verwachten van jullie inzet en commitment. Zijn jullie bij de derde bijeenkomst niet overtuigd dat dit voor jullie werkt? Dan krijgen jullie de investering van ons terug. Vraag naar de voorwaarden.

De investering.


 “Ik ga scheiden” is opnieuw een  “Ja, ik wil” bij DAAN. Welke verbinding jullie aan gaan? De verbinding in het collegiale ouderschap.

Bewezen effectieve methodieken samengebracht in één traject.

Jullie zetten wekelijks stappen in jullie collegiaal ouderschap.

Hét traject om je te verzekeren dat jullie in harmonie verder kunnen.

 

vanaf

€1.975,- (incl. btw)

Bij DAAN alle stappen van jullie scheiding regelen?
Dat kan.

Wij maken tijdens het intakegesprek een analyse van wat jullie nodig hebben om de scheiding goed af te kunnen wikkelen. Via DAAN hebben jullie ook toegang tot: financieel advies (hypotheek), makelaar, fiscalisten  & notarissen.

Een andere kijk op de kosten?

Een traject bij DAAN mediation is maatwerk. We kijken naar wat jullie nodig hebben, we informeren jullie over wat wij in huis hebben en vervolgens kunnen jullie bewuste keuzes maken. We zijn geregistreerd bij de NFG en hebben een AGB code. We kunnen altijd met jullie mee kijken als het gaat om vergoedingen vanuit rechtsbijstand verzekeringen of zorgverzekeringen.

Voor het mediationtraject bestaat de mogelijkheid om kosten te verlagen als jullie in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de Raad van Rechtsbijstand. Beiden wegen wegen kennen wij en zullen wij voor jullie beoordelen en bewandelen.

Indien jullie al gescheiden zijn is het ook mogelijk een traject voor collegiaal ouderschap te doorlopen. Dan beperken wij de kosten tot een bedrag vanaf €1.247,- incl. btw. Ook voor dit traject bekijken wij of er een bijdrage vanuit de gemeente mogelijk is. Lees hier verder over de SCHIP aanpak.

Jullie gaan door waar de SCHIP methode eindigt in fase vijf: partners in ouderschap.  Het komt pas écht goed met de kinderen als het goed gaat met de ex-partners
Leoniek van der Maarel (Ontwikkelaar SCHIP aanpak)

Omdat jullie als ouders jullie
stenen op willen ruimen,
zodat de kinderen er niet
over hoeven te struikelen.

– Wibe Veenbaas.

Goed ouderschap na de scheiding.
Zorgvuldig bereikt én toekomstbestendig.

Wij geloven in de methodiek.
En in jullie.

Zekerheid over de woning en de financiën.

Onder begeleiding: verliezen, loslaten en weer opbouwen.

Stabiel blijven voor de kinderen door eerst voor jullie als ouders te zorgen.

Afhechten als partners en opnieuw verbinden als collega ouders.

Jullie scheiding van (juridische) goede kwaliteit.

Elkaar horen, zien én (weer) begrijpen.

Een coach om jullie te helpen bij het vallen en opstaan.

Een 360-graden benadering van jullie scheiding. Alles onder één dak geregeld.

Persoonlijke groei waar jullie een leven lang de vruchten van plukken.

Een belangrijke investering in de vorm van jullie ouderschap na de scheiding.

Focus op collegiaal ouderschap.

Waarom het voor jullie wél gaat werken.

DAAN mediation is een legal mediation praktijk die de focus heeft op collegiaal ouderschap. Uit ervaring weten wij wat verliezen zijn. Een echtscheiding genereert rouw. Vanuit onze ervaring weten wij wat de impact is op de ex partners als onvoldoende stil wordt gestaan bij wat verloren is gegaan. Wij staan met jullie stil bij het verliesproces en hoe die voor de ex partners eruit ziet na de scheiding. Daarnaast zijn wij juridisch onderlegd. Wij combineerden het beste uit meerdere werelden. Het resultaat is een nieuwe werkwijze, uniek in Nederland.

 

Onze innovatieve en bovenal praktische benadering is exact waarom het werkt. Vanzelfsprekend leveren wij juridisch uitstekende kwaliteit en werken primair met jullie aan een nieuwe omgangsvorm binnen jullie ouderschap.

“Ik wilde het niet zo ingewikkeld. De koek was op. Gewoon regelen wat er geregeld moet worden en daarna verder. Weer terug in rust en regelmaat. Nu besef ik dat dat te kort door de bocht was en dat juist die instelling een “road to faillure” had kunnen worden”

Sander

“Ik had werkelijk geen idee dat er zo ontzettend veel komt kijken bij een scheiding. Er kwam direct duidelijkheid over de kinderen, de woning en de financiën. Prettig dat Daniëlla & Klaartje en de rest van het team, als rots in de branding er voor ons zijn geweest. We konden steeds op hun leunen en terugvallen, als wij het even niet meer wisten. Bedankt namens het hele gezin.”

Mieke

Onze afweging om ervoor te kiezen was gelegen in het feit dat wij geen risico wilde om lijnrecht tegenover elkaar te komen.

Frederique

“Hoe wil ik straks door met de kinderen? Ik had geen overzicht meer in wat we állemaal moesten regelen en had geen vertrouwen meer in mijn gevoel”

Sabine

Collegiaal Ouderschap sluit naadloos aan bij de visie van de SCHIP aanpak waarin de focus ligt op herstel van vertrouwen als vertrekpunt van iedere gezonde (ex) partnerrelatie
Tineke Rodenburg (Ontwikkelaar SCHIP aanpak)

DAAN mediation

Daniella-den-Iseger-Mediator

Daniella behoort tot de meest innovatieve én praktische denkers als het gaat om scheiden en collegiaal ouderschap. Daniella verbindt verschillende werelden binnen dit nieuwe traject waardoor het scheidingsproces voor cliënten overzichtelijker wordt. Zij is naast legal family mediator én moeder binnen een samengesteld gezin, ook kind van gescheiden ouders. Haar ouders hebben collegiaal ouderschap gezamenlijk niet bereikt.

Daniella crashte en de aanleiding daarvoor was een reorganisatie tijdens haar zwangerschap, bij haar toenmalige werkgever. Oorzaken lagen in gestapeld verlies waar onvoldoende aandacht voor was geweest. Het was in die periode dat Daniella besloot dat zij aan de slag ging met haar verliezen en niet langer meer accepteerde dat dat voor niets leek te zijn geweest.

Daniella pakte stap voor stap de draad weer op. Zij ging de confrontatie aan met haarzelf, haar verlies én haar geschiedenis. Het doel? Leren verliezen.  Autodidactisch doorgrondde zij thema’s als scheiden, conflict en verlies vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven.

Die onderwerpen kregen haar aandacht omdat die onderwerpen haar raakten. Daniella volgde meerdere studies, sprak met psychologen, bezocht seminars en congressen, en verslond boeken. Het is vanuit deze interesse dat zij ziet dat het aanbod, als het gaat om de afwikkeling van het scheidingsproces, niet volledig (toegankelijk) is voor een meerderheid van de maatschappij.

Daniella: “het huidige scheidingsproces in Nederland voorziet niet in de volledige behoefte van cliënten. Als legal mediator en SCHIP behandelaar ben ik mij bewust van de impact van mijn werkzaamheden en welke maatschappelijke verantwoordelijkheid ik daarbij draag. 

 

Vanzelfsprekend heb je goede juridische afspraken nodig. Deze afspraken vormen echter niet het fundament voor een gelukkig gescheiden leven. Het voorkomen van conflicten vraagt om een reconstructie van hoe de relatie is verlopen en om een ontwikkeling naar een nieuwe omgangsvorm met elkaar na de scheiding. Zodat ouders kunnen samenwerken in het ouderschap.

 

Het is mijn missie om van iedere scheidende ouder een collegiale ouder te maken. Kinderen zijn namelijk pas écht uit de (scheidings)knel als ouders met elkaar door dezelfde deur kunnen.”

Het is heel verdrietig als een relatie niet meer werkt voor één of beiden ouders. Daniella’s doel is om ouders aan tafel in te laten zien dat het afscheid nemen van elkaar niet om een (individueel) te dragen schuld gaat. Het is Daniella’s overtuiging dat als je de relatie zorgvuldig reconstrueert je gaat zien waar de relatie is gaan schuiven. Hierbij is de schuldvraag niet interessant maar veel relevanter hoe je destructieve interactiepatronen kunt doorbreken. Als ouders dat doorbreken dan kunnen zij daarna hun ideale omgangsvorm in het collegiaal ouderschap inrichten.

Klaartje van den Berg – Steenbeeke

Het is Klaartje hhar missie om ieder scheidend ouder stel te begeleiden in de transitie van ex-partners naar ‘collegiaal ouderschap’. Als ouders goed ‘ in hun vel’ zitten betekent dat je de allerbeste ouders bent voor jullie kinderen.
Klaartje heeft het vermogen om de vinger op de zere plek te leggen. Door haar specialisme verlies en rouw, en met haar hart op de juiste plek is Klaartje in staat om de ouders adequaat te begeleiden tijdens hun scheidingsproces.

Klaartje biedt ruimte voor zowel het conflict als ook het verlies. Vanuit haar ruime ervaring als rouwbegeleider weet zij als geen ander dat gevoelens van boosheid en verdriet elkaar kunnen afwisselen. Dan weer is het verdriet voorliggend en dan weer wint de boosheid.

Door inzicht te krijgen in het eigen handelen en dat van de ouders kan er betekenis worden gegeven aan het verlies van de scheiding. Tijdens een scheiding gaat er veel meer verloren dan alleen de partnerrelatie. We spreken hierbij van een lawine van verliezen zoals: verlies van: houvast, toekomstverwachtingen en bijvoorbeeld verlies van zelfbeeld.

Klaartje heeft oog en oor voor de wijze waarop de ex-partners zijn gesocialiseerd vanuit hun gezin van herkomst en hoe dit van invloed is op het huidige functioneren. Wanneer mensen onder druk staan, tijdens een echtscheidingsproces, kunnen zij worden geconfronteerd met oude pijn en met de daaruit ontstane patronen die niet altijd effectief zijn.

De impact van een scheiding kan vele malen groter zijn dan op het eerste gezicht, voor de omgeving, waarneembaar is. Wanneer de ex-partners in staat zijn om naar hun eigen verlies en dat van hun ex-partner te kijken ontstaat er verzachting en wordt de materie, het geschil, zachter.

Klaartje: “ik ben ervan overtuigd dat het pas echt goed komt met de kinderen wanneer hun ouders weer met elkaar in verbinding staan. Ik beoog om de schuld vraag te normaliseren vanuit mij visie dat iedere ouder het beste met zijn kinderen voor heeft.

Slechte ouders bestaan eigenlijk niet. Als dat wel zo is is er doorgaans iets anders aan de hand. Doordat ze echter onder stress staan kunnen ze het zicht op datgene dat nodig is om weer in balans te komen kwijt raken. Door aandacht te geven aan de pijn van het verlies en ruimte te bieden aan emoties neemt de stress af.”

In haar werk binnen de jeugdzorg zag zij op welke manier kinderen knel kunnen zitten in het conflict van hun ouders. Hoe groot de (scheidings)last kan zijn die zij dragen en hoe verantwoordelijk zij zich voelen voor de oplossing daarvan. Ook zag zij binnen deze context dat ouders in conflict dit zelf niet meer kunnen zien. Niet omdat ze dat niet willen zien, maar omdat ze dat niet (meer) kunnen zien. Opgeslokt door eigen verlies en afgeleid door het conflict.

Klaartjes missie is om met ouders de spreekwoordelijke stenen op te ruimen. Omdat haar hart bij de kinderen ligt. Bij DAAN helpen wij de ouders met de stenen zodat de kinderen niet daar niet over hoeven te struikelen.

DAAN en haar partners zijn aangesloten bij:

Welke vragen er zijn

Wat is SCHIP?

De SCHIP aanpak is een succesvolle methode om je relatie zorgvuldig af te hechten.

 

Het woord “vechtscheiding” is een samenvoeging van twee woorden namelijk; vechten en scheiding. Desondanks gaat de eerste associatie uit naar het eerste deel; vechten het conflict en in veel mindere mate naar het tweede deel; de scheiding het verlies. Je zou ook kunnen zeggen, het verlies bungelt er een beetje achteraan.

 

In gangbare aanpakken ligt de focus dan ook op het oplossen van het conflict. Niet zelden worden mediationtrajecten halverwege stop gezet en geschillen tot aan de rechtbank bevochten. Hoewel de ex-partners doorgaans zeer gemotiveerd zijn het conflict te doen stoppen zijn ze daartoe soms niet toe in staat. De prangende vraag is: waar ligt dit aan? Het antwoord is: wanneer onder het conflict nog te veel pijn van het verlies schuil gaat is het onmogelijk om het conflict te beëindigen.

 

Er dient dus eerst voldoende aandacht, ruimte en erkenning voor het geleden verlies gecreëerd te worden. Wanneer de ex-partners samen kunnen rouwen om datgene dat er verloren is gegaan ontstaat er een andere beweging.  De SCHIP traject is een traject waarin de ex-partners elkaar erkenning geven voor datgene waarin ze zijn  gekwetst en waarin het geschonden vertrouwen kan worden hersteld.

 

Zo ontstaat er een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’ ofwel ‘collegiaal ouderschap’. Het SCHIP traject (erkend door de rechtspraak) wordt door de ex-partners samen doorlopen en bestaat uit vijf fases:

Fase 1. Samenkomen;

Fase 2. Conflict en verlies verheldering;

Fase 3. Helpend horen;

Fase 4. Integratie; en

Fase 5. Partners in ouderschap.

 

Iedere fase bestaat uit een aantal sessies. Daarbij krijgen de ex-partners ter voorbereiding van deze sessies huiswerkopdrachten. De onderliggende methodieken zijn hierbij: Emotional Focus Therapie en de Narratieve benadering. Er is aandacht voor de wijze waarop de ex-partners zijn gehecht.

 

Dit draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in eigen handelen en dat van de ex-partner. Er vindt een reconstructie plaats waarom de desbetreffende relatie is gaan schuiven. Voor meer informatie over de SCHIP methode verwijzen wij jullie naar www.schipaanpak.nl

Waarom heeft het de voorkeur om met verlies te beginnen?

In de praktijk zien we dat ouders de scheiding benaderen als een papieren tijger die getemd moet worden. Ouders willen vaak eerst inzicht in hun zekerheden die zij dreigen te verliezen: de kinderen, het inkomen en de woning. Zij willen de pijn en het verdriet het liefst vermijden.

 

Een gelukkig leven na de scheiding krijgen jullie niet door alleen te focussen op het zakelijke- en juridische aspect van de scheiding. Ouders geven veelvuldig aan dat zij de juridische documenten het liefst in de kast zien verdwijnen om deze vervolgens  er nooit meer uit te halen.

 

Uiteraard zijn zakelijke- en juridische aspecten van belang maar het fundament en de kans op een gelukkig gescheiden leven ligt in de omgangsvorm die je kiest als ouders met elkaar. Immers vraagt het wegblijven uit jullie vertrouwde communicatie-, verlies- en ruziepatroon om bewuste keuzes. Het heeft onze voorkeur om met het verlies te beginnen.  Als jullie met elkaar de relatie kunnen reconstrueren en het met elkaar kunnen hebben over de moeilijke onderwerpen, dan kunnen jullie daarna komen tot goede afspraken over alle onderwerpen.

 

Deze stappen zetten jullie niet in de traditioneel aangeboden vorm van mediation. Bij DAAN innoveren wij het scheidingstraject in jullie belang.

Hoe krijg ik mijn ex zover?

Idealiter melden jullie je gezamenlijk aan. Jullie wens om collegiaal ouders van jullie kinderen te zijn is bij jullie beiden aanwezig. Als de aanmelding vanuit een van beiden komt dan zorgen wij samen met jou voor de volgende stap naar de andere ouder. Daarin hoef je niet alleen te staan.

Een traject van 12 maanden? Klopt dat wel?

Afhankelijk van jouw situatie ben je gemiddeld binnen 3-5 maanden formeel gescheiden. Dan is het zakelijke en juridische afgerond. Op dat moment is het verstandig om te leren vallen en opstaan met elkaar, in een nieuw te vinden omgangsvorm.

 

Een Collegiaal Ouderschapstraject bij DAAN is een bewustwordingstraject. Het is voor het eerst dat jullie met een scheiding te maken krijgen. Jullie kunnen deze relatie maar één keer zorgvuldig afhechten. De afwikkeling hiervan kunnen jullie simpelweg niet meer overnieuw doen. Om die reden willen jullie het goed doen. Want (onbewust) een verkeerde beweging naar elkaar binnen de rouwperiode is niet altijd eenvoudig te herstellen. In periode van rouw en verlies zijn wij als mensen simpelweg overgevoelig voor gedrag en intenties van de ander.

 

Het volledige scheidingsproces neemt afhankelijk van jullie situatie 9-12 maanden in beslag. Als je al gescheiden bent, en je hebt collegiaal ouderschap nog niet bereikt met elkaar dan kunnen jullie dat met onze hulp alsnog bereiken. Lengte en kosten worden dan overeenkomstig jullie behoefte aangepast. Wij helpen jullie in deze ontwikkeling.

Wat doet een coach?

Een coach begeleidt jullie in alle “eerste stappen” die jullie als gescheiden stel tegen komen, de hobbels. Die hobbels in een periode van rouw zorgvuldig met elkaar blijven nemen betekent dat jullie een nieuwe omgangsvorm aan het creëren zijn. Een omgangsvorm waarvan jullie een leven lang de vruchten kunnen plukken.

 

Een coach geeft ondersteuning bij:

 • Het vormgeven van een nieuwe omgangsvorm tussen jullie beiden.
 • Het aanleggen van een solide communicatie structuur die bij jullie past.
 • Het verliespatroon en daarbij passend gedrag van de kinderen.
 • De voorbereiding van de kinderen bij een kinderverhoor door de rechtbank.
 • De coach is een vraagbaak waar jullie alle vragen aan kunnen stellen. Zakelijke en juridische vragen maar ook de vragen over alle praktische zaken in de nieuwe situatie.
 • Het vallen en opstaan. Zij geeft begeleiding als het gaat om hoe jullie met elkaar om willen gaan in de toekomst. Dat doel houdt zij iedere keer met jullie scherp voor ogen.

Wat is collegiaal ouderschap?

Een nieuwe rol binnen jullie ouderschap. Collegiaal ouderschap gaat uit van respect, vertrouwen en samenwerking waarbij de essentie van deze vorm van ouderschap draait om elkaar ten alle tijden te blijven helpen in het ouderschap en het elkaar weer te gunnen.

Hoe is dit anders dan andere scheidingstrajecten?

Omdat wij in het scheidingsproces drie stappen onderscheiden, in plaats van één stap.

 1. Het afhechten van jullie relatie.
 2. Een legal mediation traject.
 3. Het vormgeven van een nieuwe omgangsvorm met elkaar.

Daarnaast kun je alles voor je scheiding bij DAAN regelen onder één dak. Met de hypotheek adviseur, de makelaar, een fiscalist en een notaris aan boord nemen wij jullie aan de hand mee door ieder proces. Jullie kunnen jullie blijven focussen op dat wat voor jullie prioriteit heeft. Collegiaal Ouderschap.

 

Het afhechten van je relatie, de scheiding afwikkelen en coaching voor het verankeren van de waardes die passen bij de nieuwe rol. En alle drie zijn noodzakelijk als je jezelf wilt verzekeren van collegiaal ouderschap.

 

Daarom de keuze voor een drie sporen beleid met een levenslange verandering tot gevolg.

Onze innovatieve benadering gebaseerd op deze drie stappen is exact waarom het werkt. Ja we leveren juridisch uitstekend werk. Ja we kraken de harde (verlies) noten en ja je mag vallen en opstaan. Zo verduurzamen wij het resultaat. Waarom? Omdat jullie goed willen samenwerken aan jullie levenslange project, de kinderen.

Moet iedereen dit traject volgen?

Nee dit traject is niet voor iedereen. In het intake gesprek bespreken wij jullie situatie en brengen wij in kaart wat voor jouw situatie noodzakelijk is gezien vanuit onze expertise, zodat jouw scheiding maatwerk blijft. Natuurlijk bieden wij ook de traditionele vorm van legal mediation aan als dat een vorm is die beter bij jullie past. Lees hier verder over de traditionele vorm van mediation.

Waarom werkt dit wel?

DAAN mediation is een legal mediation praktijk die de focus heeft op collegiaal ouderschap. Uit ervaring weten wij wat verliezen zijn. Een echtscheiding genereert rouw. Vanuit onze ervaring weten wij wat de impact is op de ex partners als onvoldoende stil wordt gestaan bij wat verloren is gegaan. Wij staan met jullie stil bij het verliesproces en hoe die voor de ex partners eruit ziet na de scheiding. Daarnaast zijn wij juridisch onderlegd. Wij combineerden het beste uit meerdere werelden. Het resultaat is een nieuwe werkwijze, uniek in Nederland.

 

Onze innovatieve en bovenal praktische benadering is exact waarom het werkt. Vanzelfsprekend leveren wij juridisch uitstekende kwaliteit en werken primair met jullie aan een nieuwe omgangsvorm binnen jullie ouderschap.

Kun je opnieuw een traject volgen bij DAAN?

We zien vanuit de praktijk dat er ouders zijn die in verschillende jaren drie verschillende trajecten volgen, al dan niet gevraagd vanuit de rechtspraak. Collegiaal Ouderschap is noodzakelijk. Omdat het pas echt goed gaat met de kinderen als ouders de strijdbijl begraven en met elkaar door één deur kunnen.

 

Om die strijdbijl te begraven hebben de ouders inzichten nodig in: rouw, verlies, communicatie- en ruziepatronen. Ook werken zij in ons traject aan het herstellen van het vertrouwen.

 

Als de ouders het traject met elkaar doorlopen, valt de een met de ander mee als die ouder evenwicht verliest. Het is zoeken naar de juiste methode en het juiste moment om elkaar los te laten als partner en gelijktijdig vast te kunnen houden in het collegiale ouderschap.

Het zijn grote stappen
in het belang van kleine voeten.

  Heb je een vraag?
  Vul hiernaast het formulier in

  Een intake inplannen?
  Een eerste gesprek is altijd kosteloos (tot 30 minuten per persoon) en geheel vrijblijvend. Laat via dit formulier jouw gegevens achter en wij nemen uiterlijk de volgende werkdag contact met jou op.

  Contact gegevens

  DAAN mediation

  Pand Raak
  Laan 21
  1741 EA Schagen

  Locaties

  De Telefooncentrale
  Koelmalaan 350
  1812 PS Alkmaar

  Spaces Westerpark
  Haarlemmerweg 331
  1051 LH Amsterdam

  Andere locaties

  We beschikken over tal van mogelijkheden als het gaat om ruimtes waar wij het traject met jullie kunnen starten. Vraag bij ons gerust hiervoor naar de mogelijkheden bij jou in de buurt.

  Volg ons via:

  © Copyright DAAN Mediation 2022 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden